Nghiên cứu khoa học là phương pháp hiệu quả giúp sinh viên mở rộng vốn kiến thức, là cơ sở giúp sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Sinh viên được tiếp cận với các đề tài ở quy mô nhỏ, được sự hướng dẫn của giảng viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học còn góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng độc lập của sinh viên. Hằng năm, “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka” được phát động và tổ chức bởi Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ - Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát hiện và bồi dưỡng ý tưởng sáng tạo của sinh viên, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học và học viện. Bên cạnh đó, “Giải thưởng tài năng Lương Văn Can” là cuộc thi khởi nghiệp về lập và bảo vệ đề án kinh doanh cũng thu hút nhiều sự chú ý của học sinh, sinh viên.

Sinh viên DH12SH tham gia nghiên cứu khoa học với 7 đề tài nghiên cứu.

Đề tài Sinh viên GVHD
Phân lập xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces có khả năng đối kháng cao với Phytophthora capsici trên cây hồ tiêu Hán Minh Anh, Trần Ngọc Linh Thùy ThS. Tôn Trang Ánh
Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn phân hủy rơm rạ trong điều kiện kỵ khí Nguyễn Phương Nam, Phạm Nhật Ái ThS. Biện Thị Lan Thanh
Đánh giá sự ảnh hưởng của môi trường rắn và bán rắn đến sinh trưởng sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) invitro Nguyễn Bảo Nguyên TS. Trần Thị Lệ Minh
Xây dựng đối chứng dương cho quy trình phát hiện Monodon baculovirus gây bện còi trên tôm bằng kỹ thuật PCR Phạm Thị Hồng Phi, Bùi Hoài Thư KS. Huỳnh Đăng Sang
Phát hiện tuyến trùng sưng rễ Meloidogyne incognita bằng kỹ thuật PCR Nguyễn Lê Thông, Nguyễn Thị Thu Hằng TS. Nguyễn Vũ Phong
Nghiên cứu quy trình trồng lúa (Oryza sativa) an toàn trong điều kiện nhà lưới thí nghiệm nhằm ứng dụng trong công nghệ sản xuất gạo mầm Lại Thị Bích Ngân TS. Phan Đặng Thái Phương
Tạo phôi soma trực tiếp từ chồi lan Dendrobium nestor bằng phương pháp nuôi cấy invitro Nguyễn Hà Phi Long, Nguyễn Thị Hà ThS. Tô Thị Nhã Trầm